Contact
info@anoukstudio.com
Directions

FInland

· · 2 comments

Mandariini by Lotta Maija

· · 2 comments

Hei kaikille! Hello everyone!

Lotta Maija Paananen on helsinkiläinen tekstiili- ja kuosisuunnittelija. Hän on suunnitellut ja maalannut Anouk Studion Mandariinin. Opintojensa aikana Lotta Maija on asunut kahdesti ulkomailla, ensin Pohjois-Italiassa ja myöhemmin Japanissa. Japaniin hän haikailee vielä takaisin. Kuten teoksistakin huomaa, taitelija rakastaa kukkia ja tavoitteena hänellä onkin muuttaa kotinsa kukka kerrallaan pieneksi puutarhaksi. 

Myös pakkaussuunnittelu on Lotta Maijan suuri kiinnostuksen kohde. Välillä hän saattaa ostaa jonkin tuotteen vain kauniin ja oivaltavan pakkauksen takia. Suosikit löytyvät usein japanilaisten suunnittelemina. 

Lotta Maija Paananen is a textile designer based in Helsinki. She has designed and painted Anouk Studio's Mandariini. During her studies, Lotta Maija has lived abroad twice, first in northern Italy and later in Japan. She would want go back to Japan some day. As you can see from her artworks', she loves flowers and her goal is to turn her home into a small garden at a time.

Packaging design is also one of Lotta Maija's great interests. At times, she may only buy a product because of it's beautiful and insightful packaging. Favorites are often found by Japanese designers.

Kun kevät kääntyy meillä jo kesää kohden, voimme palata taakse päin aikaan, jolloin Lotta Maija haaveili mandariinipuista ja matkastaan Välimeren maisemiin serkkunsa häihin.
”Maalasin Mandariinin maaliskuussa, kun talvi olisi jo saanut loppua kevään tieltä. Mandariini on maalattu gouache-maaleilla A4-kokoon, minkä jälkeen se on skannattu ja viimeistelty lopulliseen muotoonsa Anouk Studion tuotantoa varten.”

Lotta Maija on valmistunut Aalto-yliopistosta taiteen kandidaatiksi. Opinnoissaan hän keskittyi tekstiilisuunnittelun eri tekniikoihin, kuten kudontaan ja kuosisuunnitteluun. Valmistumisen jälkeen hän on keskittynyt työskentelemään pääasiassa graafisen suunnittelun ja kuosisuunnittelun parissa. 

When the spring turns to summer, we can go back to the time when Lotta Maija dreamed of mandarin trees and her journey to the Mediterranean landscapes of her cousin's wedding. 
“I painted Mandariini in March when winter had already ended. Mandariini is painted with gouache paints for A4 size, after which it is scanned and finalized for the production for Anouk Studio. ”

Lotta Maija has graduated from Aalto University as a Bachelor of Arts. In her studies, she focused on various techniques of textile design, such as weaving and  pattern design. After graduation, she has focused on working mainly with graphic design and pattern design.

Uuden teoksen alkuvaiheista on vaikea kertoa, koska taitelija tekee pohjatyötä koko ajan.
”Kannan pikkuruista vihkoa mukanani ja teen jatkuvaa pohjatyötä piirtämällä pieniä muistiinpanoja. Luonnostelun jälkeen varsinaisen työn tekeminen tapahtuu useimmiten tietokoneella, joten minulle on tärkeää pitää yllä käsillä tekemisen rutiinia.”
Hän aloittaa työnsä aina luonnostelemalla sen käsin, joko piirtämällä tai maalaamalla. Tällä hetkellä suosiossa ovat gouache-maalit ja huopatussit.

Inspiraatiota Lotta Maija kertoo saavansa paljon väreistä ja usein hän näkee mielessään tietyn väriparin ennen työskentelyn aloittamista.
”Värin lisäksi kukat ja esim. ikebana ovat minulle loputon inspiraation lähde. Ehkä on tekstiilisuunnittelun peruja, että rakastan silkkipainolle omaisia tasaisia väripintoja, jotka toistuvat kaikissa töissäni.”

It is difficult to tell about the early stages of a new artwork because the artist is doing the groundwork all the time.
“I carry a tiny notebook with me and I work on a constantly by drawing small notes. After sketching, most of the work is done on a computer, so it is important for me to maintain a hand-made routine. ”
She always starts her work by sketching it by hand, either by drawing or painting.

 Lotta Maija says she gets inspiration of colors and often sees a certain pair of colors before she starts working.
“In addition to color, flowers and, for example, ikebana are a source of endless inspiration for me. Maybe it's the basics of textile design that I love the smooth color surfaces that are typical of silk-screen printing, which is repeated in all my work. ” 

Viimeisimmät projektit ovat olleet Lotta Maijalla pääasiassa kuvitus- ja kuosisuunnittelutöitä. Hän on muun muassa kuvittanut kirjan ja suunnitellut kuoseja muun muassa uimapukubrändille ja paperituotteisiin. 

Kumpa kesän säät olisivat suotuisat, sillä Lotta Maijalla on tapana viettää kesäisin paljon aikaa mökillä saunoen ja saariseikkaillen. 

Lisää kuvia Lotta Maijan teoksista löydät hänen Instagram-tililtään @lottamaija

Lotta Maija's recent projects have been mainly artwork and pattern design. She has, among other things, portrayed the book and designed patterns for, among others, swimsuit brands and paper products.

Lotta Maija usually spends a lot of time in the summer in the cottage enjoying sauna.

More pictures of Lotta Maija's works can be found in her Instagram account @lottamaija

 

Nyt saat -20% alennuksen Mandariini julisteesta koodilla MANDARIINI20

Use the code MANDARIINI20 and get -20% discount of Mandariini poster