Contact
info@anoukstudio.com
Directions

FInland

· · 2 comments

Alku / The beginning

· · 2 comments

Hei kaikille, täällä kirjoittelee Lilli, markkinoinnin harjoittelija Anouk Studiolta. Opiskelen designmarkkinointia Helsinki Design Schoolissa ja suoritan päiväkotityöni ohessa harjoittelua Anouk Studiolle.  Aloitan kirjoittamaan blogipostauksia toiminnastamme ja henkilöistä niiden takana.

Hello everyone, Here’s Lilli, marketing assistant from Anouk Studio. I am studying design marketin at Helsinki Design School and now I'm doing my internship for Anouk Studio. I’m starting to write blog posts about our activities and people behind them. 

 

Aloitan kirjoittamalla Mindistä, supernaisesta tämän koko yrityksen idean ja toiminnan takana.

First I will write about Mindi, super woman behind the company.

Aivan aluksi pyysin Mindiä kertomaa viisi asiaa itsestään.

1. Tärkein kaikista, olen äiti ihanalle 7 vuotiaalle tyttärelleni
2. Olen asunut pitkään Italiassa ja se on toinen koti minulle ja tyttärelleni
3. Rakastan ruokaa ja hyvää viiniä. Valitettavasti kuitenkin itse olen surkea kokki.
4. Täytän pian 30 vuotta ja kärsin tällä hetkellä kolmenkympin kriisistä
5. Olen impulsiivinen ja innostun asioista todella palavasti!

I asked Mindi to tell five things about herself.

1. The most important of all, I’m mother for my 7 years old daughter
2. I have lived a long time in Italy and it's mine and my daughter's second home
3. I love food and good wine. Unfortunately I am not a good cook.
4. I'm going to turn 30 soon and I'm going through 30 years old crises at the moment.
5. I am impulsive person and I get excited very easily!

 

Impulsiivisuudesta ja innostumisesta kertonee myös yrityksen syntytarina. Mindi alkoi suunnitella taidejulisteita myyvää yritystään vastauksena omiin tarpeisiinsa. Idea tuli yllättäen hänen muutettuaan uuteen kotiin. "Halusin taidetta, mutta minulla ei ollut siihen resursseja. Kannettuani muuttolaatikot ja saatuani sohvan olohuoneeseen, otin muistilehtiön ja istuin alas suunnittelemaan. Siitä työ lähti kovaa vauhtia eteenpäin!" 

The impulse and enthusiasm of the company also tells the story of the company. Mindi began designing her art posters company in response to her own needs. The idea came suddenly after she moved to a new home. "I wanted art, but I didn't have the resources to do it. After taking the moving boxes and having the sofa in the living room, I took the note pad and the seat down to design."

 

Ensimmäisenä ideasta kuuli hänen hyvä ystävänsä Heikki, joka on ollut aiemmin mukana Anouk Studion toiminnassa. Heikille soitettuaan Mindi kysyi tämän mielipidettä ideasta. Siihen pystyi luottaa, että Heikki sanoisi suoraan ja rehellisesti mielipiteensä.

Mindi's dear friend Heikki is the first one who heard about the idea of Anouk Studio.  Heikki has also previously been working in Anouk Studio. After calling Heikki Mindi asked his opinion about the idea. There was confidence that Heikki would say directly and honestly what he thinks.

 

Anouk Studion nimen alkuperää kysytään yrittäjältä usein. Siihen on kuitenkin hieman hankala vastata, koska Mindi ei itsekään täysin muista nimen alkuperää. Erityisesti nimen haluttiin olevan globaali ja helposti sanottavissa monella eri kielellä. Anouk naisen nimenä on mielestäni aina ollut kaunis ja mystinen. Studio liitettiin siihen, kun sain selville, että Kanadassa on artisti nimeltä Anouk, joka valitettavasti oli varannut kaikki sen nimiset domainit ja käyttäjätunnukset.

The origin of Anouk Studio's name is often asked. However, it is a little tricky to answer because Mindi does not completely remember the origin of the name. Specifically, the name was wanted to be global and easily spoken in many different languages. "In my opinion, name Anouk has always been beautiful and mystical. Studio was added when I found out that there is an artist called Anouk in Canada, which unfortunately had reserved all the domains and usernames."

Opintoja Mindi on kerryttänyt hieman eri aloilta. Kaikki kuitenkin liittyy jotenkin visuaaliseen ja luovaan maailmaan. "Opiskelin peruskoulun ja lukion Keski-Suomessa, Keuruulla. Lukion jälkeen muutin Firenzeen Italiaan ja opiskelin siellä vaatesuunnittelijaksi Polimoda nimisessä koulussa. Olen suorittanut Helsinki Design Schoolissa muotimarkkinoinnin tutkinnon. Tänä keväänä valmistun visuaaliseksi tuottajaksi ja graafiseksi suunnittelijaksi." 

Mindi has studied and graduated a bit from different fields. However, everything is somehow related to the visuality and creativity. "I studied primary and secondary school in Central Finland, Keuruu. After high school I moved to Florence, Italy and graduated as a fashion designer from school called Polimoda. I have studied fashion marketing at Helsinki Design School. This spring will graduate as a visual producer and graphic designer."

 

Ilolla ja lämmöllä toivotan teidät mukaan seuraamaan Anouk Studion matkaa! 

With joy and warmth I welcome you to follow Anouk Studio's journey!

 

Lämmöllä,
Warm regards,

Lilli